zair

ZAiR – Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników - zostało założone w 2002 roku przez grupę niezależnych filmowców. 
 
Nazwa spółki jest odzwierciedleniem struktury własnościowej, gdyż jej akcje są rozdzielone między współautorów filmu: reżysera, II reżysera, producentów, operatorów, kompozytora, montażystę i dźwiękowca.
 
Firma zdobyła solidne podstawy działalności jako niezależne studio filmowe po sukcesie dystrybucji krajowej i zagranicznej  kolejnych filmów Jakimowskiego ZMRUŻ OCZY, SZTUCZKI (film został sprzedany do 70 krajów, w ponad 40 wszedł do dystrybucji kinowej) oraz IMAGINE (film był dystrybuowany w ponad 60 krajach; miał premierę kinową w Polsce, Francji, Niemczech, Austrii, Rosji, Turcji, Ukrainie, Portugalii oraz Japonii; frekwencja w kinach w Europie (niepełne dane):184.196 widzów)
 
Planując produkcję, studio z reguły koncentruje się na jednym projekcie wybranym ze względu na wysoką wartość artystyczną i zasadniczo nie podejmuje projektów czysto komercyjnych. 
powrót