Adam Bajerski

Operator filmowy, absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi (1992). Autor zdjęć do wielu filmów dokumentalnych, reklamowych oraz zdjęć specjalnych .Debiut  fabularny w filmie „Zmruż oczy” (2002), wspólnie z Pawłem Śmietanką, za który został wyróżniony nagrodą za zdjęcia na 28 FPFF w Gdyni, nagrodą specjalną na MFF „Camerimage” .

w Łodzi, Festiwalu „Prowincjonalia” we Wrześni, Nagrodą im. A. Munka oraz Tarnowską Nagrodą Filmową.

Za film "Sztuczki" (2007) otrzymał nagrodę za zdjęcia na 32 FPFF w Gdyni  

 

wybrana filmografia: 

"Pogłos" film fabularny 1991 reż. A.Jakimowski 

"Pokój Anny " film fabularny 1994  reż. Eva Gaulis 

"Miasto Cieni" film dokumentalny 1995 reż. A.Jakimowski 

"Lwy Westerplatte" film dokumentalny 1997 reż. K.Pulkowski 

"Wilcza 32" film dokumentalny 1998 reż. A.Jakimowski  

"Jak najmniej światła" 1999 reż.G.Królikiewicz 

"Przybysze" film dokumentalny 2000 reż. M.Piekorz 

"Zmruż oczy" film fabularny 2002 reż. A.Jakimowski 

"Spam" film fabularny 2004 reż. Radosław Hendel 

"Solidarność,solidarność"  film fabularny 2005 reż. A.Jakimowski 

"Sztuczki" film fabularny 2007 reż. A.Jakimowski 

powrót